Top
"15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชาโลก"
   9 พ.ค. 2560 16:53 น.       เปิดอ่าน 9249       แสดงความคิดเห็น   

 

    วันวิสาขบูชา เรารู้กันดี ว่าเป็นวันที่มีพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเพ็ญเดือน 6 และคุณูปการของพระองค์ทางจิตวิญญาณต่อมวลมนุษยชาตินั้น ก็ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติมีมติประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลโลก ทั้งนี้ชาวพุทธทั่วโลกจะประกอบกิจกรรมทางศาสนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์
 


    วันวิสาขาบูชา ถือเป็นวันพระใหญ่ และเป็น “วันพระพุทธ” เนื่องด้วยเป็นวัน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ดังนั้นวันนี้จึงถือเป็นวันบริสุทธิ์ สิ่งชาวพุทธทั้งหลายควรรำลึกถึง คือ พระกรุณาธิคุณ ที่มีความกรุณาต้องการให้มนุษย์หลุดพ้นจากสังสารวัฏ หรือการเวียนว่ายตายเกิด โดยพระองค์ ทรงสอนให้เห็นความจริงของชีวิต ไม่ยึดติดงมงาย และให้เดินทางสายกลาง พระปัญญาธิคุณ คือพระปัญญาอันฉลาดหลักแหลมของพระองค์ที่ทรงค้นพบสัจธรรม จนสามารถนำมาสั่งสอนให้กับมนุษย์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
 

    และพระวิสุทธิคุณ คือ พระทัยอันบริสุทธิ์ที่สามารถละจากกิเลสได้ทั้งหมด และความตั้งใจที่จะสั่งสอนมวลมนุษย์โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น พระทัยของพระพุทธองค์จึงเปี่ยมไปด้วยความกรุณาต่อมนุษย์ นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายควรจะตระหนัก และรำลึกถึง

    แม้ว่า พวกเราที่เป็นปุถุชนคนธรรมดา จิตใจยังคงมีกิเลส มากบ้างน้อยบ้าง ไม่สามารถเป็นได้อย่างพระพุทธองค์ แต่เราสามารถนำคำสอน หลักปฏิบัติของพระองค์มาปรับใช้กับตัวเองได้ ยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้จิตใจเราเศร้าหมอง หลายคนอาจซึมเศร้า เราสามารถดูแลรักษาจิตใจเราได้ ด้วยการปฏิบัติศีล 5 เป็นพื้นฐาน หรือถ้ารู้สึกว่ายากเกินไป บางข้ออาจจะทำไม่ได้ในทันที อย่างเช่น ศีลข้อ 5 ก็ปฏิบัติในแบบตรงกันข้าม คือทานแต่ของดี ไปแต่ในที่ดี ๆ งดของมึนเมาให้น้อยลงบ้าง ก็ถือว่าได้ทำดีต่อตนเอง ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้ว

 
 

    หรืออาจจะถือหลักคิดในการดำเนินชีวิตรูปแบบอื่นก็ได้ แต่ให้ผลดีต่อจิตในเราเช่นกัน เพียงแค่ คิดดี พูดดี ทำดี ตั้งสติในการใช้ชีวิต อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา หมั่นเป็นผู้เสียสละ ซึ่งเราสามารถทำได้ โดยการทำบุญทำกุศลต่าง ๆ บริจาคทานอยู่เสมอ จากที่เราเป็นผู้ให้แต่สิ่งดี เราก็จะได้รับสิ่งดีกลับมาเช่นกัน โดยเฉพาะจิตใจที่ผ่องใส ก็จะส่งผลต่อร่างกายเราให้ดูผ่องใส อิ่มเอิบ มีความสุข ใคร ๆ ก็อยากคบหาสมาคมด้วย

    วันวิสาขบูชา ใครอยากไปไหว้พระทำบุญ แต่ไม่รู้จะไปที่ไหน ลองไปที่วัดเหล่านี้ดูก็ได้ จะไปแค่วัดเดียว สองวัด หรือจะเก้าวัด ก็ไม่ขัดศรัทธา ไหว้พระแล้ว ไปทำบุญทำกุศล บริจาคทานตามที่ต่าง ๆเช่นที่ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด ช่วยเหลือน้องหมาแมวพิการ ส่วนตอนเย็น อย่าลืมไปเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงพระพุทธองค์ และฟังธรรมกันด้วย

 


    ขอสัก 1 วันทำดีให้กับกับตัวเอง หรือจะเป็นวันเริ่มต้นการทำอะไรให้กับตัวเองก็ได้ ใครที่คิดอยากออกกำลังกาย ก็ขอให้เริ่มได้เลย หรือใครที่อยากเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ ก็ถือวันนี้เป็นฤกษ์ดี ทำดีให้กับตัวเอง คนอื่นจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง จากนั้นก็ทำดีเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น แล้วคุณก็จะรู้ว่าความสุขหาไม่ยากอย่างที่คิด

 

    วันพระใหญ่นี้ เริ่มต้นทำแต่สิ่งดี ๆ ให้กับตัวเอง และผู้อื่น อย่าลืมว่าเมื่อจิตใจดี สุขภาพร่างกายก็จะดีไปด้วย

 


ด้วยความปรารถนาดีจาก
ทีมงาน Never-Age.comและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่

http://www.facebook.com/neverage.fan

และ Twitter

twitter.com/Never_Age

 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.