Top
"งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖"
   2 ก.ย. 2556 16:58 น.       เปิดอ่าน 2025       แสดงความคิดเห็น   

 

        เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่สภากาชาดไทยองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติได้ดำเนินภารกิจ ตามรอยพระยุคลบาท พระผู้พระราชทานกำเนิดสภากาชาดไทย นับจากวันที่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทยจึงกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ภายใต้คำขวัญ "งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ ฉลอง ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุขเพื่อปวงชน" ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก เพื่อเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสภากาชาดไทยให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงผลงานของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
 
 
 
       สภากาชาดไทยเป็นสื่อกลาง สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานประกอบด้วย การประกวดร้านงานกาชาดโดยเชิญชวนให้หน่วยงานที่ร่วมออกร้านออกแบบตกแต่งร้าน หรือจัดนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทั้งนี้การออกแบบตกแต่งร้านจะต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัย การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งประเภทและแนวความคิดเป็น ๔ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ จากสภาอุณาโลมแดงถึงสภากาชาดไทยกับการบรรเทาทุกข์
ประเภทที่ ๒  พระราชกรณียกิจของพระบรมราชูปถัมภก สภานายิกา และอุปนายิกาสภากาชาดไทย  
ประเภทที่ ๓ สภากาชาดไทยกับการแพทย์  และการสาธารณสุข  
ประเภทที่ ๔  สภากาชาดไทยกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ 
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดกิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก การจัดกิจกรรมการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี และการจัดกิจกรรมสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด เพื่อสรรหาเยาวชนไทยเป็นตัวแทนเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยให้เป็นที่แพร่หลาย
 
 
        ในส่วนของการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการของสภากาชาดไทยบนอาคารใหม่สวนอัมพร มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของการตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดให้บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวชมงานกาชาด  เช่น การวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแขน วัดรอบเอว  ตรวจหาหมู่เลือด  การตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป  ปัญหาอาการปวดของผู้สูงอายุ  และให้คำแนะนำการออกกำลังกาย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงผลงานและการให้ความรู้เพื่อประชาชนของสำนักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย การจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การเปิดรับบริจาคดวงตา อวัยวะ การรับบริจาคอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา และการเปิดรับบริจาคโลหิต
 
 
        ทั้งนี้สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นอกจากนี้สภากาชาดไทยยังได้จัดทำเสื้อที่ระลึกของงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อฉลอง ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทย จำหน่ายในราคา  ๒๕๐  บาทอีกด้วย
 
        สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก โดยในวันธรรมดาจะเริ่มงานตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๒๓.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เริ่มงานเวลา ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.
 
บัตรเข้าชมงานจำหน่ายในราคา ๒๐บาท รายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย 
 
 
วันและเวลาจัดงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 น.
 
วันธรรมดา เริ่มงานตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 23.00 น.
 
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการเริ่มงานตั้งแต่ เวลา 10.00 น. – 23.00 น.
 
วันที่ 6 เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายปิดงาน เวลา 24.00 น.
 
แนวคิดงานกาชาดประจำปี 2556
 
" ฉลอง ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุข เพื่อปวงชน "
 
 
 

 

 

*** ปิดการจราจรช่วงงานกาชาดประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. - 6 เม.ย.ตั้งแต่แยกถนนอู่ทองในถึงบริเวณลานพระราชวังดุสิต วันธรรมดาจะปิดถนนเวลา 13.00-23.00 น. วันหยุดราชการปิดถนนเวลา 09.00-23.00 น. 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 
0 2256 4440, 0 2255 9911, 0 2251 1218 ต่อ 124, 12

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thailandexhibition.com

 

 

 

เรียบเรียงโดย www.never-age.com

 

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่

http://www.facebook.com/neverage.fan

และ Twitter

twitter.com/Never_Age

 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.