Top
"วันวิสาขบูชาโลก 2556"
   12 ก.ย. 2556 17:09 น.       เปิดอ่าน 2720       แสดงความคิดเห็น   

 

   วันวิสาขบูชาโลก 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จเปิดงาน วันวิสาขบูชาโลก 2556 ในวันที่ 18-24 พฤษภาคม นี้ ณ ท้องสนามหลวง

           เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ได้มีการประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก โดยมี ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานเตรียมงาน, พระเทพวิสุทธิกวี เลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์, ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์, แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต, ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงฆ์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 100 คน

 


           โดย ดร.ศิริธัช กล่าวในที่ประชุมว่า จะมีการจัดงาน "วันวิสาขบูชาโลก" ขึ้นในวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ ท้องสนามหลวง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานเปิดงานด้วย

สำหรับกิจกรรมในงานวันวิสาขบูชาโลก จะมีดังนี้

           - ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
           - นิทรรศการมัลติมีเดีย "ตรัสรู้ธรรม" 
           - โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 199 รูป
           - การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง
           - กิจกรรมพระพุทธศาสนามหายาน
           - การจัดทำดอกบัวบูชา
           - กิจกรรมนิทรรศการพระไตรปิฎก ร.ศ.112 และสาธยายพระไตรปิฎก
           - การจัดอภิปรายทางพระพุทธศาสนา
           - การเข้าร่วมจัดงานจากมูลนิธิเรืองแสงธรรม
           - การเข้าร่วมจัดการของกรมการศาสนาและกรุงเทพมหานคร
           - การจัดแสดงดอกไม้ไฟในงานสัปดาห์ฯ การเทศน์มหาชาติ
           - พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
           - การเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ
           - การสวดมนต์ข้ามคืน
           - การไหว้พระ 9 วัด 9 รัชกาล
           - การถ่ายทอดสดช่องธรรมะทีวี เป็นต้น

           ทั้งนี้สำหรับการอภิปรายทางพระพุทธศาสนา จะมีการเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมด้วย

 

 

 

เรียบเรียงโดย www.never-age.com

***หมายเหตุ: ภาำพด้านบนเป็นเพียงภาพประกอบคอลัมภ์ กรุณาสอบถามที่งานหรือร้านค้าได้โดยตรง

 

 

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่

http://www.facebook.com/neverage.fan

และ Twitter

 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.