Top
"เทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่ 2"
   12 ก.ย. 2556 16:16 น.       เปิดอ่าน 1525       แสดงความคิดเห็น   

งานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่ 2 (Family’s Book Festival 2013)

17 กรกฏาคม 2556 - 23 กรกฏาคม 2556  10:00 น. - 20:00 น.
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ไทย

 

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในนามของภาคเอกชนที่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน และผู้ปกครอง จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน ครั้งที่2 (Family’s Book Festival 2013)  เพื่อกระตุ้นให้เด็กเยาวชน ตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ และการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและการ เรียนรู้ อันจะนำไปสู่นิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคนในชาติต่อไปในอนาคต

ภายในงานพบกับร้านจำหน่ายหนังสือเด็ก แบบเรียน หนังสือประกอบการเรียน และสื่อการศึกษาเด็ก  หนังสือทั่วไป หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น  พร้อมกับนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการอบรมสัมมนาทางวิชาการ
 

ที่มาwww.eventthai.com,www.facebook.com/bookthai
 

www.never-age.com

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่

http://www.facebook.com/neverage.fan

และ Twitter

twitter.com/Never_Age

 

 

 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.