Top
"ธรรมะเดลิเวอรี่ นำความสุขเติมชีวิต"
   3 พ.ย. 2557 15:22 น.       เปิดอ่าน 1548       แสดงความคิดเห็น   

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป้าหมายของเราทุกคน ล้วนแล้วแต่ต้องการ ‘ความสุข’ ในการดำรงชีวิตด้วยกันทั้งนั้น แต่ก็ยังมีคำถามเกิดขึ้นในใจอยู่เสมอว่า “แล้วจะทำอย่างไร ชีวิตของเราจึงจะมีความสุข?”
 

         เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมะสร้างสมดุลชีวิต” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และได้รับฟังธรรมะจากท่านพระอาจารย์วรวัฒน์ หรือ ว.วรวฑฺฒโน ทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่...วันนี้จึงขออนุญาตหยิบยกข้อคิดเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังค่ะ

         อะไรคือความสมดุลของชีวิต?

          พระอาจารย์วรวัฒน์นิยามไว้ว่า ‘ความสมดุลของชีวิต’ หมายถึง ความเท่าเทียมหรือความเสมอภาค  ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีธรรมะอยู่ 3 ข้อที่คอยขวางกั้นไม่ให้ชีวิตมีความสมดุลและทำให้คนเราไม่มีความสุข อันได้แก่ 

         “ตัณหา” ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น อยากรวย ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากตัณหาทั้งนั้น โดยหากจะกำจัดตัณหาต้องรู้จักยินดีในสิ่งที่ตนมี พอใจในสิ่งที่ตนหามาได้ และรู้จักความพอเพียงเสียก่อน

         “มานะ” ความถือตัว ยึดมั่นถือมั่น แก้ไขได้ด้วยการปล่อยวาง ยิ่งคนเราอายุมากขึ้น ยิ่งต้องปล่อยวางมากขึ้น เพื่อชีวิตจะได้พบความสุขในบั้นปลาย

         “ทิฐิ” ความคิดความเห็น มีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นที่ถูกต้อง ความเชื่อมั่นที่ดี ส่วนมิจฉาทิฐิ คือความเห็นที่ไม่ถูกต้อง บางครั้งในที่นี้ก็หมายถึงเป็นความคิดเห็นแบบซ้ำๆ เดิมๆ  ความเชื่อมั่นผิดๆ ที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ในชีวิตนั่นเอง

         ทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุข?

         พระอาจารย์วรวัฒน์แนะหลักธรรม 5 อ. ดังต่อไปนี้

        1 อ. เอารอยยิ้มมาล้างหน้า อย่าหน้าบูดหน้าบึ้ง หมั่นยิ้มเข้าไว้ โดยคำว่า ‘หน้า’ ในที่นี้หมายรวมไปถึงหน้าที่ด้วย เช่นเดียวกับคำสอนของหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ ท่านกล่าวไว้ว่า "หน้านอกบอกความงาม หน้าในบอกความดี หน้าที่บอกความสามารถ" ดังนั้นหน้านอกแต่งให้พอดี หน้าในและหน้าที่แต่งให้มากๆ   

         2 อ. เอามธุรสวาจามาล้างปาก ในเรื่องของคำพูด บางคนชอบเอาคำพูดคนอื่นเก็บมาคิด ทำให้เกิดความทุกข์ใจ อย่าลืมว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นได้เพราะคำพูดจาดีๆ คำพูดจาหวานๆ 

         3 อ. เอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบาก มาล้างความยากจน คือขยันให้เหงื่อออกทางรูขมุขน ดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจน จนน้ำล้นออกทางตา เพราะเหงื่อคือน้ำมนต์ที่ดีที่สุด

         4 อ. เอาความดีของคนอื่นมาล้างกิเลสเรา หากเห็นใครประสบความสำเร็จในชีวิต ก็สาธุอนุโมทนายินดีกับเขาด้วย แล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้น เช่นคำสอนที่ว่า "โลกภายนอกกว้างไกลใครใครรู้ โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหม อยากมองโลกภายนอกให้เราทั้งหลายมองออกไป อยากมองโลกภายในให้เราย้อนกลับมาที่ตัวเราเอง"

         และสุดท้าย 5 อ. เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาล้างใจตัวเอง ซึ่งธรรมะขั้นพื้นฐานของชีวิตก็คือศีล 5 ข้อ โดยพระอาจารย์สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ได้แก่ ศีลข้อ 1 ไม่โหดร้าย มีเมตตา มีความรัก ไม่อาฆาตมาดร้าย รักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้อง ปรองดองกันเหมือนญาติ พึงระลึกเสมอว่า จิตใจของเรามีผลต่อสภาพแวดล้อมจะคิด จะพูดอะไรก็ตาม มีผลต่อคนรอบข้างเสมอ หากจิตดี กายย่อมดีตามมา 

         ศีลข้อ 2 ไม่มือไว อย่าไปหยิบ ไปแย่งเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรา ข้อ 3 ไม่ใจเร็ว คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนลูกหลาน ให้รู้จักรักนวลสงวนตัว ยับยั้งชั่งใจ ข้อ 4 ไม่ปากไว เรื่องการใช้คำพูด เช่นเดียวกับที่บอกว่าเอามธุรสวาจามาล้างปาก ข้อ 5 ไม่ไร้สติ ขาดสติทำให้เราทำผิดศีลข้ออื่นได้ทุกอย่างง่ายดาย

         นอกจากนี้พระอาจารย์ยังทิ้งท้ายถึงหลักธรรมที่จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วย พรหมวิหาร 4 ได้แก่

         เมตตา - ความรัก ให้รักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้อง ปรองดองกันเหมือนญาติ

         กรุณา - ความช่วยเหลือ แบ่งปัน มีมากช่วยคนมีน้อย มีน้อยก็ช่วยในสิ่งที่เขาไม่มี

         มุทิตา - คอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี จำไว้ว่า "อิจฉาเป็นบาป อนุโมทนาเป็นบุญ"

         อุเบกขา - วางใจเป็นกลาง วางเฉย ละเว้นอคติและกิเลสทั้ง 4 ได้แก่ ฉันทาคติ คือ ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ คือ ลำเอียงเพราะชัง ภยาคติ คือ ลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ คือ ลำเอียงเพราะไม่รู้

                "ที่สุดแล้วธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจำวัน เพียงแต่เราต้องเรียนรู้และฝึกคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล จนนำมาประพฤติปฏิบัติใช้อย่างผู้มีปัญญา ซึ่งไม่เพียงแต่ธรรมะจะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบนิ่งแล้ว ยังสามารถสร้างความสมดุลให้กับชีวิตได้ดีเลยทีเดียวค่ะ"

 

ที่มาข้อมูล : ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.