Top
"5 บทสวดมนต์ข้ามปีใหม่"
   31 ธ.ค. 2557 20:50 น.       เปิดอ่าน 3298       แสดงความคิดเห็น   

ใกล้เข้ามาทุกทีกับช่วงที่หลายๆ คนรอคอย นั่นคือ การเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า เพื่อก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ บางคนเลือกที่จะไปเฉลิมฉลอง สนุกสนาน ปาร์ตี้ ลั้ลลากันตามประสา หรืออาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็สุดแล้วแต่ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าปีใหม่นี้จะทำอะไรดี เราขอเสนอทางเลือกที่จะไม่ทำให้ใครผิดหวัง นั่นคือ การสวดมนต์ข้ามปี...

ไทยรัฐออนไลน์ ได้ไปสอบถามผู้รู้ หมอดูชื่อดังอย่าง อาจารย์คฑา ชินบัญชร ถึงบทสวดมนต์ที่ควรจะสวดข้ามปีกัน ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ จะมีบทอะไรกันบ้าง...?

 

 

 


1. บทบารมี 30 ทัศ (เพิ่มบุญบารมีมากมายมหาศาลหาค่ามิได้)

 

ทานะ ปาระมี สัมปันโน , ทานะ อุปะปารมี สัมปันโน , ทานะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา

สีละ ปาระมี สัมปันโน , สีละ อุปะปารมี สัมปันโน , สีละ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา

เนกขัมมะ ปาระมี สัมปันโน , เนกขัมมะ อุปะปารมี สัมปันโน , เนกขัมมะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา

ปัญญา ปาระมี สัมปันโน , ปัญญา อุปะปารมี สัมปันโน , ปัญญา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา

วิริยะ ปาระมี สัมปันโน , วิริยะ อุปะปารมี สัมปันโน , วิริยะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา

ขันตี ปาระมี สัมปันโน , ขันตี อุปะปารมี สัมปันโน , ขันตี ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา

สัจจะ ปาระมี สัมปันโน , สัจจะ อุปะปารมี สัมปันโน , สัจจะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา

อะธิฏฐานะ ปาระมี สัมปันโน , อะธิฏฐานะ อุปะปารมี สัมปันโน , อะธิฏฐานะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา

เมตตา ปาระมี สัมปันโน , เมตตา อุปะปารมี สัมปันโน , เมตตา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา

อุเปกขา ปาระมี สัมปันโน , อุเปกขา อุปะปารมี สัมปันโน , อุเปกขา ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา

ทะสะ ปาระมี สัมปันโน , ทะสะ อุปะปารมี สัมปันโน , ทะสะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน
เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , อิติปิ โส ภะคะวา

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ นะมามิหัง

 

2. บทพุทธชัยมงคลคาถา (ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

 

3. บทโมรปริตร (เพื่อความแคล้วคลาด ปลอดภัย)

อุเทตะยัญจักขุมา  เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ  ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง

เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง

เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติฯ

นอกจาก 3 บทสวดมนต์นี้แล้ว ยังมีอีก 2 บทสวดที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือ...?

4. บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นบทสวดที่เกี่ยวกับพระปฐมเทศนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อกันว่า ผู้ที่ได้สวดบทนี้เป็นประจำ จะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานแขนงใดที่ทำอยู่จะได้เจริญก้าวหน้า และยังเป็นบทสวดที่ปลดเปลื้องทุกข์ภัยต่างๆ นานา ได้อีกด้วย และยังจะทำให้ผู้นั้นมีอายุยืน มีความสุขกาย สุขใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย

5. บทมหาเมตตา พรหมวิหาร ซึ่งเป็นบทสวดสำคัญยิ่ง จริงๆแล้วเป็นการแผ่เมตตา แต่บทนี้ละเอียดไปกว่านั้นแผ่เมตตาไปทั่ว 3 โลก คือโลกสววรค์ โลกมนุษย์ โลกบาดาล เป็นการแผ่เมตตาไปทั่วทั้ง 8 ทิศ และอีก 2ทิศคือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่าง แผ่เฉพาะเจาะจงไปที่คู อาจารย์ ผู้หญิง ผู้ชาย เป็นเพื่อนเรา พระสงฆ์ ผู้ที่เป็นศัตรู ผู้ที่มีกรรมกับเรา คือแผ่ให้ทั้งหมดทั้งปวงเยอะมาก เป็นการแผ่เมตตาที่หาประมาณมิได้ การแผ่เมตตาก็คือการนำความรู้สึกดีๆจากใจของเราอย่างแท้จริง สุขสงบ ร่างกายมีพลัง ยกระดับจิต เพิมพลังใจ ให้พลังชีวิต ส่งผลให้ชีวิตของเรามีความสุขประสบความสำเร็จ ได้รับการอภัยจากเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความสงบ การเจริญกรรมฐานชนิดที่มีอานิสงส์ ทำให้จิตตั้งมั่นได้ถึงระดับ อัปปนาสมาธิ คือ เมตตา กรุณา และมุทิตา จิตสามารถตั้งมั่นได้ในระดับฌาน 3 ส่วน อุเบกขา นั้น ทำให้จิตมั่นได้ถึง ฌาน 4

ซึ่งทั้ง2บทสวดมนต์นี้ ทั้ง'บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร และ 'บทมหาเมตตา พรหมวิหาร' เป็นบทสวดที่ยาวมากพอสมควร แต่ก็ถือว่าเป็นบทสวดที่สำคัญมากอีกเช่นกัน ที่คนไทยหลายคนควรพร้อมใจกันสวดในการสวดมนต์ข้ามปีนี้ สามารถหาคำสวดได้ที่เว็บไซต์ต่างๆ แค่เสิร์ชบทสวดเหล่านี้ลงไปในกูเกิล

จากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สังเกตได้ว่าจำนวนตัวเลขของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี มีปริมาณมากขึ่้นเรื่อยๆ และนอกจากนี้แล้ว มีหนุ่มสาว วัยรุ่น วัยทำงาน หันมาเข้าวัดกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสวดมนต์ข้ามปี ถือเป็นการตั้งต้นชีวิตใหม่ เริ่มสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตของทุกคน.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

เรียบเรียงโดย www.never-age.com

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่

http://www.facebook.com/neverage.fan

และ Twitter

 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.