Top
"ตรุษจีน ปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัดพระอารามหลวง"
   2 ก.ค. 2557 03:33 น.       เปิดอ่าน 4892       แสดงความคิดเห็น   

 

 

     ที่แรก คือ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร มีคติประจำวัดคือ “เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรีที่ดี” เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต)หรือที่คนไทยเชื้อสายจีนรู้จักกันดีว่า ซำปอกง เริ่มต้นการเดินทางในปีใหม่ด้วยสิ่งดี ๆ ในชีวิต     วัดที่สอง คือ วัดชนะสงครามวรมหาวิหาร เป็นวัดที่รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายราชสามัญ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ต่อมาเมื่อมีการรบชนะข้าศึกถึง 3 ครั้ง จึงพระราชทานนามวัดนี้ว่าวัดชนะสงคราม จึงถือเอาคติจากชื่อวัดว่า “มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง”

 

    วัดที่สาม คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ วัดคู่บ้านคู่เมืองประจำกรุงรัตนโกสินทร์ ถือคติ “ร่มเย็นเป็นสุข” อย่าลืมไปนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากร ใต้ฐานชุกชี มีพระบรมอัฐิของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 และถวายเคารพมหาเจดีย์ 4 รัชกาลด้วย เพื่อความร่มเย็นในชีวิต
    วัดที่สี่ คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระอารามหลวงในเขตพระบรมมหาราชวัง ไปกราบมนัสการพระแก้วมรกต เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้สมกับคติ “เพื่อจิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย” นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมฝาผนังที่น่าสนใจต่าง ๆ รวมไปถึงการบรรจุพระอัฐิของพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายในราชสกุลทั้งหมดอีกด้วย

  วัดที่ห้า คือ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร              หรือที่เรามักเรียกติดปากว่า วัดระฆัง สัญลักษณ์ของวัดนี้อยู่ที่ระฆังแขวนเรียงรอบพระอุโบสถ เพื่อให้ชาวพุทธได้เข้าตั้งแต่จิตอธิษฐาน พร้อมกับการสวดพระคถาชินบัญชร ถวายแก่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  วัดระฆังมีคติที่ว่า “ชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ”


    วัดที่หก วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐาน พระศรีศากยมุนี ซึ่งถือว่ามีความงดงามมาก รอบพระอุโบสถปูด้วยพื้นหินอ่อน ทำให้รู้สึกร่มเย็น อีกทั้งยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 อีกด้วย

     วัดนี้มีคติว่า “วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป”


    วัดที่เจ็ด วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) เป็นพระอารามหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยา ถือว่ามีความเก่าแก่มาก ที่โดดเด่นที่สุด คือพระปรางค์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก สูง 33 วาเศษ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคติประจำวัดว่า “ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน”


    วัดที่แปด คือ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระคู่บ้านคู่เมืองอีกหนึ่งองค์คือ พระพุทธชินสีห์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเจ้าฟ้าขณะทรงผนวชด้วย มีคติประจำวัดว่า “พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต”


    วัดที่เก้า คือ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระอารมหลวงชั้นโท เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และเป็นวัดสำคัญคู่มากับการสร้างกรุงเทพมหานคร สัญลักษณ์ของวัดสระเกศอยุ่ที่ “พระบรมบรรพต” หรือที่รู้จักกันว่า ภูเขาทอง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

     คติประจำวัดคือ เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล
    เริ่มสิ่งดี ๆ สร้างสิริมงคลให้กับชีวิตในปีใหม่นี้ ด้วยการไปไหว้พระ 9 วัดกันนะคะ

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.dhammathai.org

อ่านหมอลักษณ์แนะเคล็ดลับไหว้พระรับโชคดีปีใหม่

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom

 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.