Top
"เข้าวัดถือศีล ทำบุญและถวายเทียนในวันพระ"
   2 ก.ค. 2557 03:33 น.       เปิดอ่าน 4359       แสดงความคิดเห็น   

 

         วันพระใหญ่อย่างวันอาสาฬหบูชา มีพุทธศาสนิกชนหลายท่าน ถือโอกาสนี้ไปร่วมทำบุญกับครอบครัว ทาง Never-Age.com เองก็อยากมีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ โดยการนำเนื้อหา สาระสำคัญ ที่เราชาวพุทธ รู้จักกันดี นำไปปฏิบัติ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

ยังจำได้หรือไม่ ว่า หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาให้แก่ปัญจวัคคีย์ในวันอาสาฬหบูชา คืออะไร หลักธรรมที่ว่านั้น ก็คือ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร หลักธรรมนี้ คือหลักธรรม เดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา ได้แก่

- อรัยสัจ 4 ธรรมอันประเสริฐ 4 ประการ ที่ประกอบด้วย ทุกข์ – ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจทั้งหลาย สมุทัย – ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ นิโรธ – ความจริงเรื่องการดับทุกข์ และมรรค - หนทางหรือข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์ ซีงมีอยู่ 8 ประการด้วยกัน 
 

 

- มัชฌิมาปฏิปทา หรือที่เรารู้จักกันว่า ทางสายกลาง เป็นหนทางของการปฏิบัติตามมรรค 8 ไม่สุดโต่งจนตึงมากเกินไป และไม่หย่อน โอนอ่อนผ่อนตามมากเกินไป ปฏิบัติดำรงชีวิต แบบพอดี เข้าใจความเป็นไปของโลก ของปัญหาต่าง ๆ ไม่ยึดติดกับสิ่งต่าง ๆ มากเกินไป รวมถึงการอยู่อย่างรู้เท่าทั้น มีสติในการใช้ชีวิต ก็เท่ากับ การที่เราได้นำหลักธรรมแห่ง ธรรมจักรกัปปวัฒน สูตร มาใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้ว

การดำรงชีวิตของเราในปัจจุบัน จำต้องนำหลักแห่งศีลธรรม ที่สำคัญเลยคือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ มาปรับใช้กับตัวเองและสังคม เราสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ กับชีวิต ของเราเองก่อน โดยการ คิดดี ทำแต่สิ่งที่ดี ไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำคนอื่นเดือดร้อน ก็สอดคล้องกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาของเราแล้ว

นอกจากนี้ การไม่ยึดติดกับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญ การอยู่อย่างเข้าใจ ใช้สติในการเรียนรู้กับปัญหา และการดำรงชีวิต ก็ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตตามทางสายกลาง และ มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้

 

และในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ของเชิญชาวพุทธทุกท่าน เข้าวัดทำบุญ ถือศีล ถวายเทียนพรรษา เป็นกุศลและสิริมงคลแก่ชีวิต และกิจกรรมส่ง เสริมพระพุทธศาสนา อย่างงาน “วันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก” มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 2- 8 กรกฎาคม เวลา 08.00 – 21.00 น.มีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการพุทธกิจ 45 พรรษาเป็นนิทรรศการแสดงพุทธประวัติ และการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเวียนเทียน ประชาชนสามารถเวียนเทียนได้ทุกวันตั้งแต่ เวลา08.00 -21.00 น. การตักบาตร พระสงฆ์ 108 รูปในวันอาสาฬบูชา (7 ก.ค.) ตั้งแต่เวลา 06.30 น. การแสดงธรรมเทศนา ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วย ไปร่วมงานกันได้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 

ขอขอบคุณ http://blog.eduzones.com

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom

 


 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.