Top
"ดูแลผู้สูงอายุใจสดใสกายแข็งแรง"
   12 ต.ค. 2560 07:49 น.       เปิดอ่าน 2117       แสดงความคิดเห็น   

การดูแลด้านอารมณ์หรือสุขภาพจิต นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำว่า ผู้สูงอายุควรใส่ใจดูแลสุขภาพกายและใจของตนเอง ตลอดจนนำพลังของตนมาร่วมสร้างสรรค์ครอบครัวและสังคมไทย เพราะการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ จะนำความสุข ความมีชีวิตชีวา ความหวังและความภาคภูมิใจมาให้ตัวผู้สูงอายุตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิด ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไปได้

ขณะที่ลูกหลานหรือคนใกล้ชิด สามารถดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ด้วยการมอบ 5 สิ่งดีๆ ได้แก่ 1.มอบความรัก ด้วยการเคารพยกย่อง ให้เกียรติ ห่วงใย เอื้ออาทร ทั้งการกระทำ และคำพูด 2. มอบความเข้าใจ โดยต้องยอมรับธรรมชาติของผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมไปตามวัย

เข้าใจถึงวัยและสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงอาจมีการหลงลืม หรือกระทำเรื่องเดิมซ้ำๆ 3.มอบการสัมผัส เช่น การกอด บีบนวด จับมือเพื่อถ่ายทอดความรัก 4.มอบเวลา ด้วยการพาท่องเที่ยว พูดคุยถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ และ 5.มอบโอกาส เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแสดงประสบการณ์ หรือความภาคภูมิใจ และสนใจเรื่องราวต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้ทำงานหรือกิจกรรมที่สามารถทำได้ โดยพึงระลึกไว้เสมอว่า ต้องทำด้วยใจ ด้วยความรักและความปรารถนาดี ไม่ใช่ทำเพราะหน้าที่

พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ

ชุลีพร ด้วงฉิม กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ตัวแทนผู้สูงอายุเมืองไทยประมาณ 10 ล้าน เปิดเผยว่า เครือข่ายประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ ออกมาผลักดันให้มี พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ช่วยคนไม่มีหลักประกันรายได้ ส่วนใหญ่ที่ยากจนไม่มีรายได้ต้องพึ่งพาลูกหลาน เพราะเบี้ยยังชีพที่ได้รับเดือน 600-700 บาท ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพอยู่ได้ การมี พ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ ให้รัฐหันมาดูแลประชากรในวัยสูงอายุ ทุกคนพึงได้รับ โดยไม่คำนึงว่าจะมีสวัสดิการอื่นใดหรือไม่ให้มีหลักประกันรายได้ที่เป็นเงินเดือนประจำและมีกฎหมายรองรับ ที่เพียงพอต่อการยังชีพอย่างน้อยให้เหนือเส้นความยากจนของประเทศ ปัจจุบันอยู่ที่ 2,400 กว่าบาทต่อเดือน ส่วนคนรุ่นใหม่ที่ก้าวสู่วัยทำงานควรมีระบบบำนาญแห่งชาติ เพื่อให้ดูแลตนเองในวัยผู้สูงอายุ รัฐต้องเร่งดำเนินการตาม พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมออม โดยให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นหน่วยรับออมในระดับพื้นที่
 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

http://www.facebook.com/neverage.fan

และ Twitter
twitter.com/Never_Age

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.