Top
"สุขภาพดีด้วยดนตรีบำบัด"
   24 ก.ย. 2558 08:50 น.       เปิดอ่าน 1616       แสดงความคิดเห็น   

 

ในชีวิตประจำวันของคนเรา ไม่ว่าจะระหว่างทางขับรถ ในเวลาทำงาน หรือแม้แต่กระทั่งช่วงเวลานั่งจิบกาแฟ ก็จะต้องมีเพลงฟังอยู่เสมอ หลากหลายประโยชน์ในเบื้องต้น เช่น แก้เหงา คลายเบื่อ มีกิจกรรมเล่น อัพเดทเพลงฮิต และอีกมากมาย แต่ทราบไหมคะว่า จริงๆ ดนตรีนั้นมีประโยชน์ในขั้นลึกกว่านั้น ซึ่งเรียกว่า "ดนตรีบำบัด" นั่นเอง

ดนตรีบำบัด

คือศาสตร์ที่ว่าด้วย การนำดนตรีหรือองค์ประกอบอื่นๆ ทางดนตรี มาประยุกต์ใช้เพื่อ ปรับเปลี่ยน พัฒนา และคงรักษาไว้ซึ่งสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดยนักดนตรีบำบัดเป็นผู้ดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ผ่านทางกิจกรรมทางดนตรีต่างๆ อย่างมีรูปแบบโครงสร้างที่ชัดเจน มีหลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์

เป้าหมายของดนตรีบำบัดไม่ได้เน้นที่ทักษะทางดนตรี แต่เน้นในด้านพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละบุคคลที่มารับการบำบัด สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายบริบท เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์

ลักษณะเด่นของดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัดมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวหลายด้าน ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับอายุ และหลากหลายปัญหา ลักษณะเด่น ได้แก่ 1. ประยุกต์เข้ากับระดับความสามารถของบุคคลได้ง่าย 2. กระตุ้นการทำงานของสมองได้หลายส่วน 3. กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน 4. ช่วยพัฒนาอารมณ์ และจิตใจ 5. เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการสื่อสาร 6. ให้การรับรู้ที่มีความหมาย และความสนุกสนาน ไปพร้อมกัน 7. ประสบความสำเร็จในการบำบัดได้ง่าย เนื่องจากประยุกต์ใช้ได้ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับความสามารถ

ประโยชน์ของดนตรีบำบัด

ดนตรีบำบัดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตามเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความจำเป็นที่แตกต่างกันไปทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น ปัญหาบกพร่องของพัฒนาการ สติปัญญา และการเรียนรู้ โรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์ การบาดเจ็บทางสมอง ความพิการทางร่างกาย อาการเจ็บปวด และภาวะอื่นๆ

สำหรับบุคคลทั่วไป ก็สามารถใช้ประโยชน์จากดนตรีบำบัดได้เช่นกัน ช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียด และในการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ

ประโยชน์ของดนตรีบำบัดมีดังนี้ 1. ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก 2. ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล 3. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และความจำ 4. กระตุ้นประสาทสัมผัสการรับรู้ 5. เสริมสร้างสมาธิ 6. พัฒนาทักษะสังคม 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา 8. พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 9. ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ 10. ลดอาการเจ็บปวดจากสาเหตุต่างๆ 11. ปรับลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 12. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการบำบัดรักษาต่างๆ ช่วยเสริมในกระบวนการบำบัดทางจิตเวช ทั้งในด้านการประเมินความรู้สึก สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก การควบคุมตนเอง การแก้ปมขัดแย้งต่างๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

โดยสรุปแล้วดนตรีบำบัด มีประโยชน์หลากหลายขึ้นอยู่กับการนำไปใช้เสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 

ที่มา : womanplusmagazine

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.