Top
"5 ข้อพึงปฏิบัติ ถ้าอยากมีลูก"
   17 ก.พ. 2560 10:48 น.       เปิดอ่าน 1611       แสดงความคิดเห็น   

 

5 ข้อพึงปฏิบัติ ถ้าอยากมีลูก

 

นอกจากอายุช่วงวัยรวมไปถึงความผิดปรกติของร่างกายที่ส่งผลให้โอกาสในการเกิดมีบุตรนั้นยาก ไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันยังเป็นเหตุปัจจัยส่วนจำเป็นที่สำคัญไม้แพ้กัน เพราะนอกจากโอกาสในการอยู่ด้วยกันจะน้อยลงทั้งจากการงานและสังสรรค์ เรื่องสุขภาพร่างกายก็ยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงขาดการออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อันเป็นตัวช่วยให้ร่างกายพร้อมสมบูรณ์สำหรับการมีบุตรนั้นเอง
       
       ดังนั้นวันนี้หากใครอยากมีบุตรลูกน้อยจำเป็นต้องไม่ละเลยใส่ใจ 5 ข้อปฏิบัติที่นำมาฝากกัน


        เพิ่มพลังวังชา
       
       อันดับนับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะนอกจากใจที่มั่นคง ร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าดีไม่ว่าทำการกิจใดๆ ก็จะสำเร็จลุล่วง ในเรื่องของการมีบุตรก็เช่นเดียวกัน เพราะการออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และยังช่วยปรับสมดุลต่างๆ ในร่างกายทำให้ระบบฮอร์โมนต่างๆ ทำงานเป็นปรกติและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อร่างกายแข็งแรงก็จะส่งผลต่อปริมาณอสุจิและความแข็งแกร่งขงตัวอสุจินั้นเอง
       
       จึงควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอประมาณ 30- 60 นาที อย่างน้อยๆ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ เพราะนอกจากทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ระบบต่างๆ ในการร่างกายประสานสอดรับการทำงานของกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ฮอร์โมนต่างๆ เป็นปกติช่วยให้การมีลูกเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น การออกกำลังกายยังช่วยควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งงานวิจัยผู้ที่มีบุตรพบว่า หากมีน้ำหนักตัวมากเกินจะต้องใช้เวลาเพิ่มเป็น2 เท่าของคนน้ำหนักปกติจึงจะสามารถตั้งครรภ์ได้และในทางกลับกันหากมีน้ำหนักที่น้อยเกินไปจะใช้เวลา 4 เท่า ของคนน้ำหนักปกติจึงจะตั้งครรภ์ได้
       
       ทานถูกนอนให้ดี
       
       ประกายที่สองร่างกายจะแข็งแรงได้ต้องประกอบด้วยข้อนี้ นั้นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และให้ครบถ้วนทุก 5 หมู่ สมดุลทั้งกรด(อาหารจำพวกเนื้อสัตว์) และด่าง (อาหารจำพวกผัก) จึงควรระวังไม่ให้ขาดสารอาหารซึ่งแร่ธาตุอาหารที่มีส่วนทั้งช่วยในการมีบุตรและช่วยให้เมื่อเกิดการตั้งครรภ์แล้วสุขภาพดีก็คือ ธาตุเหล็ก ไอโอดีนและวิตามินดี ทั้งนี้ควรรับประทานกรดโฟลิกทุกวันก่อนคิดที่จะมีบุตรอย่างน้อยๆ 6 เดือน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เด็กในครรภ์พิการ
       
       นอกจากนี้ควรนอนหลับพักผ่อนให้พออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงร่วมด้วย เพื่อให้ร่างกายได้สร้างและการหลั่งฮอร์โมนเพศที่ทำหน้าที่ควบคุมการตกไข่และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทำงานได้อย่างเป็นปกติมากขึ้น ช่วยทำให้อสุจิแข็งแรง นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงสารพิษและสารเคมีต่าง ๆ เช่น สารตะกั่ว เพราะสารเหล่านี้อาจส่งผลต่อทั้งการทำงานของรังไข่และอัณฑะ ทำให้เซลล์สืบพันธุ์ทำงานผิดปกติได้
       
       ละเลิกยาสูบและแอลกอฮอล์
       
       ข้อที่สามจัดเป็นการป้องกันเพราะเมื่อร่างกายปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี การดื่มแอลกอฮอล์ สุราเหล้า เบียร์ รวมถึงไวน์ ในปริมาณที่มาเกินเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักและไม่ได้รับการพักผ่อน เป็นสาเหตุลดการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อความแข็งแรงของอสุจิ อย่างธาตุสังกะสี ทำให้ปริมาณของอสุจิลดลงและไม่แข็งแรงทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวสู่รังไข่ ส่งผลให้ลดโอกาสการมีลูกลงถึงครึ่ง คือร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการสูบบุหรี่นั้นก็เช่นเดียวกันทำให้อสุจิมีจำนวนลดลง อสุจิไม่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังลดการตกไข่ของฝ่ายหญิงเพราะทำให้ฮอร์โมนผิดปกติ

        ลดความเครียด
       
       เป็นชนวนทั้งหมดทั้งมวลที่ส่งผลต่อร่างที่ทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรม เป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ รวมทั้งยังส่งผลไปถึงองค์ประกอบในการมีบุตรเช่น อารมณ์ในการปฏิสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดบุตร เพราะความเครียดจะรบกวนการทำงานของฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์ อาทิ ระดับฮอร์โมน Testosterone ของเพศชายจะลดต่ำลง ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ในด้านของเพศหญิงจะทำให้ประจำเดือนขาดหายหรือมีประจำเดือนผิดปรกติ ทำให้ยากต่อการคาดเดาวันตกไข่และเกิดภาวะไม่ตกไข่ หรือทำให้ไข่ไม่ได้รับการเจริญเติบโตที่เต็มที่สมบูรณ์ ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วจึงฝังตัวที่มดลูกยากขึ้น ทำให้โอกาสตั้งครรภ์มีลูกยากขึ้นตามไปด้วย
       
       อยู่ด้วยกันในวันเวลาและจังหวะที่เหมาะ
       
       และเมื่อสามารถทำทั้งหมดจนสุขภาพร่างกายทั้งภายนอกภายในสมบูรณ์พร้อมแล้ว การตั้งครรภ์ที่มีโอกามากที่สุดก็คือการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ไข่ตกพอดิบพอดี ซึ่งโดยปกติแล้วไข่จะตกในช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนที่ประจำเดือนรอบใหม่จะมา ถ้าสตรีมีรอบเดือนมาสม่ำเสมอและมีรอบเดือนมาทุก ๆ 28 วันเสมอ (นับวันที่ประจำเดือนมาวันแรกเป็นวันที่ 1 ของรอบเดือน) ก็สามารถกำหนดวันไข่ตกที่มีเพียง 24 ชั่วโมงหากไม่ได้รับการผสมจะฝ่อหายไป สำหรับผู้มีบุตรควรเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ในช่วงวันตกไข่ โดยประมาณก่อนหน้า 2 วัน (เพราะอสุจิจะมีชีวิตรอผสมไข่อยู่ได้ประมาณ 2 วันก่อนการตกไข่) และดักในช่วงกลางและหลังวันไข่ตก
       
       แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรกังวลเพราะจะเป็นการเพิ่มความเครียดส่งผลให้ปริมาณอสุจิลดลง ถ้าไม่สามารถคำนวณหรือเกิดเหตุกรณีที่มีรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอและตรง การมีเพศสัมพันธ์วันเว้นวันหรือ 2 วันครั้ง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากกว่า ร่างกายได้มีเวลาพักทำให้อสุจิมีความสมบูรณ์แข็งแรง ที่สำคัญร่างกายพร้อมใจพร้อมมีแต่ความสุขโอกาสที่จะมีบุตรก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

 

ที่มา  ผู้จัดการออนไลน์

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom


 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.