Top
"โอเอซิส สปา (ประเทศไทย) คว้า 11 รางวัลส"
   6 มิ.ย. 2561 17:12 น.       เปิดอ่าน 2037       แสดงความคิดเห็น   

 

โอเอซิส สปา (ประเทศไทย) คว้า 11 รางวัล
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพมาตรฐานสากล ประจำปี 2560

 

 

ทีมผู้บริหารและผู้จัดการสปา โอเอซิสสปา (ประเทศไทย) ในนามของคุณภาคิน พลอยภิชา และ
คุณโทบี้ อัลเลน ประธานกรรมการผู้จัดการโอเอซิสสปา เข้ารับรางวัล “มาตราฐานสถานประกอบ
การสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล” (Thai Spa Quality Award) โดยโอเอซิสสปาได้รับ 11 รางวัลคุณภาพที่ด้านมาตรฐานการให้บริการของโอเอซิสสปาทั้ง 11 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่ 4 สาขา กรุงเทพมหานคร 2 สาขา ภูเก็ต 4 สาขา และพัทยา 1 สาขา โดยได้รับเกียรติจาก
แพทย์หญิง ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด นนทบุรี

 

 

รางวัลเกียรติยศนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม พัฒนา และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

 

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 โอเอซิสสปา มุ่งเน้นที่จะนำเสนอสปาอัตลักษณ์ล้านนาไทย ที่มีการพัฒนาด้านการบริหารจัดการสปาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงพัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรภายในผู้ให้บริการสปา
โดยโรงเรียนไทยโอเอซิสสปาเพื่อให้การบริการของโอเอซิสสปามีมาตรฐานระดับสากล.

 

เว็บไซต์ www.oasisspa.net

 

ขอบคุณ   โอเอซิสสปา   

 
และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.