Top
"เบาหวานเข้าจอประสาทตา"
   17 มิ.ย. 2561 23:31 น.       เปิดอ่าน 1512       แสดงความคิดเห็น   

 

 

เบาหวานเข้าจอประสาทตา ( Diabetic Retinopathy )

เบาหวานเข้าจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) หรือเรียกง่ายๆ ว่าเบาหวานขึ้นตา คือภาวะแทรกซ้อนที่พบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ส่งผลให้เกิดอาการตามัว ซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้น
สูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดเบาหวานขึ้นตา มีอยู่ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินเกณฑ์จากการคุมโรคเบาหวานได้ไม่ดี และระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน ยิ่งเป็นเบาหวานนานหลายปี โอกาสที่เบาหวานจะขึ้นตาก็มีมากตามไปด้วย 
             

กลไกการเกิดเบาหวานขึ้นตา เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงอยู่เป็นระยะเวลานาน ทำให้ผนังของหลอดเลือดผิดปกติ ซึ่งจอประสาทตาเป็นส่วนของลูกตาที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงจำนวนมาก จึงได้รับผลกระทบดังกล่าว เกิดเลือดออกในจอประสาทตา เกิดการบวมของจุดรับภาพชัดบนจอประสาทตา เกิดเส้นเลือดงอกใหม่ที่ผิดปกติ มีภาวะต้อหินแทรกซ้อน และเกิดพังผืดดึงรั้งจอประสาทตาให้หลุดลอกได้ในที่สุด นอกจากนี้ ระดับน้ำตาลที่สูงยังสามารถทำให้เกิดเลนส์ตาบวม ส่งผลให้การมองเห็นไม่ชัดเจนคล้ายคนสายตาสั้น หากระดับน้ำตาลขึ้นๆลงๆไม่คงที่ ก็จะเป็นสาเหตุให้คนที่เป็นเบาหวานนั้นบางวันมองชัด บางวันมองไม่ชัด หรือมีค่าสายตาเปลี่ยนบ่อยได้วิธีรักษาเบาหวานเข้า
จอประสาทตา แบ่งเป็น 3 วิธีหลักๆ ได้แก่

1. การยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตา เพื่อลดโอกาสเกิดเลือดออกในน้ำวุ้นตา
2. การฉีดยาเข้าในน้ำวุ้นตา เพื่อลดภาวะบวมบริเวณจุดรับภาพชัดในจอประสาทตา
3. การผ่าตัดจอประสาทตา ใช้ในกรณีที่เป็นเบาหวานเข้าจอประสาทตาระยะรุนแรง เช่น
มีพังผืดดึงจอประสาทตาให้หลุดลอก หรือมีเลือดออกในน้ำวุ้นตา

การป้องกันเบาหวานไม่ให้ขึ้นตาหรือชะลอความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตา ทำได้โดย

          1. คุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ได้แก่ ค่าน้ำตาลสะสมหรือ HemoglobinA1C ไม่ควรมีค่าเกิน 7%

2. หากมีโรคอื่นร่วมด้วย ได้แก่ ความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูง ควรคุมค่า
ความดันโลหิตและค่าไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคู่ไปกับการคุมเบาหวาน
จะช่วยชะลอความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตาได้
3. หมั่นตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตากับจักษุแพทย์เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง เนื่องจากหากพบเบาหวานขึ้นตาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ผลการรักษาจะดีกว่า
เจอโรคในระยะรุนแรงแล้ว

บทความโดย : แพทย์หญิง อุษณีย์ สีพงษ์พันธ์ จักษุวิทยา เฉพาะทาง โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์จักษุวิทยาเฉพาะทาง โทร. 02-836-9999 ต่อ 3621-2

ขอบคุณโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.