Top
"ผลกิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์ The Meg"
   7 ส.ค. 2561 05:53 น.       เปิดอ่าน 1198       แสดงความคิดเห็น   

 

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ จากภาพยนตร์เรื่อง

The Meg - โคตรหลามพันล้านปี

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

ณ โรงภาพยนร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์

 


 

รับบัตรได้ตั้งแต่เวลา 19.00 - 19.50 น.  ดูหนัง 20.00  น.

 

ผู้ร่วมสนุกจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง

 

กติกา : ผู้ร่วมสนุกจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง

คำถาม : สถานที่หลักที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Meg ได้แก่ประเทศใดบ้าง?

คำตอบ ภาพยนตร์เรื่อง “The Meg” ใช้สถานที่ถ่ายทำในประเทศจีนและนิวซีแลนด์  

 


 

รางวัล : บัตรชมภาพยนตร์ จำนวน ที่นั่ง ต่อ รางวัล / 15 รางวัล

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

 

 1. สาริน โรจนวงศ์สกุล
 2. กมลวรรณ หากวี
 3. ดวงพร แซ่ลิ้ม
 4. วนัชภรณ์ สายชล
 5. สารัช แก้ววิมลรัตน์
 6. ดุษฎี บัวคลี่
 7. สุรวัช สะภาภักดิ์ดี
 8. ระพีพัฒน์ อุนศิริ
 9. บุญไทย มกราวรนันท์
 10. ชวลิต กิติธีระกุล
 11. อนุสรณ์ บุษยวรพัฒน์
 12. เจนเนตร สัมมาสุจริตกุล
 13. สุจิตรา จันทร์ลีลา
 14. ชัยยศ โอฬารสกุลวงศ์
 15. วิกรานต์ สัมฤทธิ์

สามารถโทรยืนยันสิทธิ์ได้ที่เบอร์ 02 234 7545

(จะไม่มีการสำรองที่นั่งใด ๆ ทั้งสิ้น )

 

***ผู้มารับบัตรชมภาพยนตร์ ต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น***

 

หมายเหตุ

*** ในการรับชมภาพยนตร์ ใช้ "บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น" (ที่ไม่หมดอายุ) และผู้โชคดี  1 ท่าน สามารถรับบัตรได้ 1 รายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถรับบัตรแทนกันได้ 

- รับบัตร 19.00 - 19.50 น.  ดูหนัง 20.00  น.  (โต๊ะลงทะเบียนจะเก็บตอน 20.00 น. รายชื่อที่ไปรับเลทกว่าเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

- ผู้ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรอบนี้ หากมีรายชื่อได้รับรางวัลจากเว็บไซต์นี้และในเว็บอื่นเกิน 1 ชื่อ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้เหลือชื่อ เพียง 1 ชื่อ เท่านั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรุณาให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้องมีการฝากโทรศัพท์มือถือ, กล้องถ่ายรูป, หรืออื่นๆ

 

 

ขอขอบคุณ 

Warner Bros. Pictures

www.never-age.com

 

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ได้ที่

Facebook: http://www.facebook.com/neverage.fan

Twitter: Twitter.com/Never_Age

IG: http://instagram.com/neveragedotcom

 

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.