Top
"มหกรรมสร้างคนไทยสุขภาพดี"
   10 ม.ค. 2562 11:01 น.       เปิดอ่าน 1369       แสดงความคิดเห็น   

 

งานมหกรรมสร้างคนไทยสุขภาพดี ด้วยนมแม่ และการบริโภค ผักผลไม้

สสส. หนุนทารกดื่มนมแม่สร้างเด็กไทยไอคิวสูง มีภูมิคุ้มกันโรค และสร้างพฤติกรรมคนไทยกินผักผลไม้ให้ได้วันละ 4 ขีด ช่วยชาติประหยัดงบปีละกว่า 6,700 ล้านบาท

 

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมา  โครงการสร้างคนไทยสุขภาพดีด้วยนมแม่และการบริโภค
ผักผลไม้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูผลการดำเนินงาน ในจังหวัดนครพนม ที่เน้นการสนับสนุนให้ทารกดื่มนมแม่ เพื่อสร้าง
เซลล์สมอง เพิ่มไอคิว สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างเสริมพฤติกรรมการกินผักผลไม้ในประชาชน
ทุกกลุ่มอายุให้ได้วันละ 4 ขีดซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมต่อการสร้างสุขภาพ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณในการดูและสุขภาพคนไทยปีละกว่า 6,700 ล้าน

 

อ.นันทวัน ยันตะดิลก ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า จากการสำรวจและศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเหมาะสม  สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนทั่วโลกได้ปีละกว่า 820,000 คน การกินนมแม่ 1 ปี ช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมของแม่ได้ร้อยละ 6 และเด็กที่กินนมแม่จะมีไอคิวเพิ่มขึ้น 3 จุด สำหรับประเทศไทยนั้นการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับนมแม่อย่างเต็มที่สามารถลดการสูญเสียรายได้ถึง 6,741 ล้านบาทต่อปี แต่จากการสำรวจของ
องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) พบว่าประเทศไทยมีเด็กได้รับนมแม่อย่างน้อย 6เดือนในอัตราเพียงร้อยละ 23 เท่านั้น นับว่าเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในกลุ่มประชาคมอาเซียน

 

ในประเด็นการกินผักผลไม้ ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ว่าควรกินผักและผลไม้ให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม เพื่อให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างเข้มแข็ง
เช่น  ช่วยให้ระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น ช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้สมบูรณ์ ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ฯลฯ เป็นต้น

 

การดำเนินงานโครงการสร้างคนไทยสุขภาพดีด้วยนมแม่และการบริโภคผัก ดำเนินการในพื้นที่ 34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของ 20 ตำบล 10 อำเภอ ใน 5 จังหวัด (พิษณุโลก สระแก้ว นครพนม ราชบุรีและตรัง) ครอบคลุมประชากรประมาณ 400,000 คน โดยมุ่งมั่นให้ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ถูกต้อง ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และมีการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอให้ได้ตามเกณฑ์อย่างน้อยวันละ 4 ขีด  รวมทั้งผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้เรื่องนมแม่การพัฒนาเด็ก และแหล่งผลิตแหล่งบริการผักผลไม้เพื่อการบริโภคที่ปลอดสารพิษ สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ที่ร่วมโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการปลูกผักปลอดสารพิษ และส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้เพื่อสุขภาวะ และเกิดพื้นที่ต้นแบบการจัดการเชิงบูรณาการ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสร้างตำบลต้นแบบเป็นตำบลปลอดนมผง และตำบลคนกินผัก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย ผลจากการดำเนินงาน
ที่ผ่านมานั้น พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในกลุ่มประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องทั้งเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการกินผักผลไม้ให้ได้ตามเกณฑ์ 4 ขีดขึ้นไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยไร้โรคต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นครพนม winter festival ตอน หนาวลม ชมโขง

 

 

นมแม่แน่ที่สุดและควรกินผัก 4 ขีดต่อวัน เด้อ...ซิบอกไห่ นครพนม ?
คำรณค้นความจริง

 

 

สสส.รณรงค์ให้ลูกดื่มนมแม่อย่างน้อย6เดือนกินผักวันละ4ขีดนะจะบอกให้นครพนม? คำรณค้นความจริง 

 

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.