Top
"ผลกิจกรรมลุ้นของรางวัลจาก Never Age .com"
   8 มี.ค. 2562 18:54 น.       เปิดอ่าน 546       แสดงความคิดเห็น   

 

ประกาศผลกิจกรรมลุ้นของรางวัลจาก Never Age .com

Never-Age New Year 2019

 

รายชื่อผู้ได้รางวัล THE OASIS SPA นวดบำบัด จำนวน 3 รางวัล มีดังนี้

1.ฉลองรัช  จงรักษ์ 
2.วันณชัย  คงทรัพย์ถาวร
3.สุมิตร ขอไพบูลย์

 

รายชื่อผู้ได้รางวัล   KICHONA มาสก์ซีรั่มครีมบำรุงผิวหน้า จำนวน 3 รางวัล มีดังนี้
 
1.พรลภัส  ใจมั่น  
2.กรกฎ  เกิดมนตรี
3.นารีมาน  รักธรรม
 

* หมายเหตุ

ผู้ที่ได้รางวัลที่ต้องมีการจัดส่ง กรุณาส่ง สแตมป์ 30 บาท 
ระบุ ชื่อ และที่อยู่ ที่ให้จัดส่ง พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย และรายการของรางวัลที่ได้รับ รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาที่

 

MMM DIGITAL ASSET CO.,LTD
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


หรือมารับได้ที่ 

ที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น และกรุณาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของท่าน พร้อมเซ็นต์ชื่อกำกับให้เรียบร้อย โทร. 0-2234-7535 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 17.30 น.
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.

หมดสิทธิ์รับของรางวัลหากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับหรือไม่ส่งแสตมป์มา
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ประกาศผล

 

 

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ได้ที่

Facebook: http://www.facebook.com/neverage.fan

Twitter: Twitter.com/Never_Age

IG: http://instagram.com/neveragedotcom

 
 

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.