Top
"ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย"
   9 เม.ย. 2562 09:35 น.       เปิดอ่าน 581       แสดงความคิดเห็น   

 

ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นำโดย นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ 
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว  จัดงานประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้แก่ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว และบุคลากรของกรมการท่องเที่ยว โดยมี ดร.ศุภณัฐ หงษ์วัฒนาใจงาม บรรยาย
ในหัวข้อ "มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย" พร้อมจัดเสวนา "มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย" โดยมี
นายนิธิ สมุทรโคจร,  ดร.ธนันทร์กฤศ ศุภปนะเสริฐ 
และ ดร.ภูริต รชตะภูวิยทร์ ร่วมเสวนา
ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่
วมประชุมกว่า 120 คน  ณ   โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 

 

 

ขอขอบคุณกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.