Top
"เอสโซ่สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรือน"
   28 ก.ย. 2562 04:24 น.       เปิดอ่าน 943       แสดงความคิดเห็น   

 

 

เอสโซ่สนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรือนปลูกผักโรงเรียนบ้านสว้า จังหวัดน่าน

 

 

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สโมสรพนักงานเอสโซ่ และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือสำหรับสร้างโรงเรือนปลูกผัก พร้อมท่อส่งน้ำเพื่อใช้ในโรงเรียน โดยมี 
นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเอสโซ่
ดรทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ และ นายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการฝ่าย
การตลาดขายปลีก ได้มอบการสนับสนุนให้แก่โรงเรี
ยนบ้านสว้า รวมเป็นเงินทั้ง สิ้น 765,510 บาท ให้แก่ นายปกรณ์ศศิวัจน์ไพสิฐ ประธานชมรมนักจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า 

ประกอบด้วย เงินบริจาคสนับสนุนโครงการ โรงเรือนปลูกผักมูลค่า 142,000 บาท ระบบน้ำในโรงเรียนมูลค่า 178,510 บาท เสื้อผ้าสำหรับเด็กเล็ก มูลค่า 15,000 บาท ที่โรงเรียนบ้านนาราบ 
(จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน

 

 

 

 

ขอบคุณ เอสโซ่

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

http://www.facebook.com/neverage.fan 

และ Twitter

twitter.com/Never_Age

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.