Top
"ประกาศผลออนไลน์สุขภาพ Never Age.Com"
   26 ม.ค. 2563 12:37 น.       เปิดอ่าน 1114       แสดงความคิดเห็น   

 

ประกาศผลออนไลน์สุขภาพ Never-Age.Com มอบของขวัญปีใหม่ 2020

 

 

 King of Oasis Signature Massage มูลค่า 3,900.- จำนวน 2 รางวัล มีดังนี้

1. ปวริศ แสงแก้ว  
 
2.. Tanwadee Reungsuk 

 

 

ปฏิทินธรรม คำสอนพุทธทาส พุทธศักราช ๒๕๖๓  จำนวน 20 รางวัล มีดังนี้

 

1. เสน่ห์ เอี่ยมเอม
2. เง็ก ปรีหจินดา
3. มนัสรินทร์ เอี่ยมเอม
4. ทองพูน ทองแม้น
5. Sorraya Eiam-aim
6. สมชาย เอี่ยมเอม
7. สุดารัตน์ แอบคำ 
8. นิวัฒน์ วิริยะนุเคราะห์ 
9. มาลี หมวกกุล
10.วิชร นันต๊ะยานา
11.สมหวัง อินทร์ชัย
12 สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ
13. วัฒนา ยืนยง
14. จิราพร มะโนวัง
15. เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ
16. ศรีสมร  คุณากรบดินทร์
17. เพ็ญพรรณ กาญภิญโญ
18. จงกล จันทจรูญพงษ์ 
19. ปราณี ทาสีลา
20. วิจิตรา มนตรี

 

* หมายเหตุ


ผู้ที่ได้รางวัลที่ต้องมีการจัดส่ง กรุณาส่ง สแตมป์ 30 บาท 
ระบุ ชื่อ และที่อยู่ ที่ให้จัดส่ง พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย และรายการของรางวัลที่ได้รับ รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาที่

 

MMM DIGITAL ASSET CO.,LTD
109 อาคารซีซีที ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


หรือมารับได้ที่ 

ที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น และกรุณาถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของท่าน พร้อมเซ็นต์ชื่อกำกับให้เรียบร้อย โทร. 0-2234-7535 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 17.30 น.
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.

หมดสิทธิ์รับของรางวัลหากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับหรือไม่ส่งแสตมป์มา
ภายใน 29 กุมภาพันธ์นี้                                                                                       

 

ขอขอบคุณ โอเอซิสสปา และสำนักพิมพ์สุขภาพใจ สนับสนุนของขวัญปีใหม่   

ละติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom

 


ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.