Top
"กสทช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม"
   1 ก.พ. 2563 14:59 น.       เปิดอ่าน 458       แสดงความคิดเห็น   

 

 

กสทช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชน ประจำปี 2563”

                    

 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมแก่สื่อมวลชน ระหว่าง
วันที 15-17 มกราคม 2563 ณ โรงแรม ดิวารี จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี  โดยคณาจารย์และเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันประจำปี

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 นำเสนอทฤษฎีและมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชน ระดับสากล 

โดย Prof.Dr.Korff Rudiger และ Dr.Sasch Helbardt, University of Passau, Germany

 

Dr.Sasch Helbardt        

 

                 

Prof.Dr.Korff Rudiger

 

วันที่ 16 มกราคม 2563 นำเสนอการสร้างสรรค์สื่อประเภทรายการและข่าว โดย คุณพีรพล อนุตรโสถิ์ รักษาการผู้จัดการ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท. , ดร.ศริญญา วิรุณราช
ประธานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา, การบรรยายให้ความรู้
กรณีศึกษารายการและข่าวที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

 

คุณพีรพล อนุตรโสถิ์

 

 

  

คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี         

 

                      

ดร.ศริญญา วิรุณราช

 

กิจกรรมเวิร์คช้อป หัวข้อสมาร์ทโฟน สะท้อนสิทธิ คิดก่อนใช้ และจริยธรรมที่พึงระวังเกี่ยวกับถ้อยคำให้โทษ โดย ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี ประธานกรรมการประจำสาขานิเทศศาสตร์มสธ.,
อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ม.เกษมบัณฑิต, ดร.สังกมา สารวัตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร,
ผศ.ดร.กุสุมา กู่ใหญ่ รองคณบดีวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

วันที่ 17 มกราคม 2563  เรียนรู้ผ่านเลนส์ ร่วมชมภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของสื่อ
Night Crawler เหยี่ยวข่าวคลั่ง ล่าข่าวโหด และแบ่งกลุ่มสื่อมวลชนในการนำเสนอ
แนวความคิดที่ได้รับ 

 

 

  

 

 

ตัวแทนสื่อนำเสนอความคิดเห็น และกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ จัดเวิร์คช้อป

ตัวแทนสื่อวิเคราะห์ภาพยนตร์ Night Crawler เหยี่ยวข่าวคลั่ง ล่าข่าวโหด พร้อมรับเกียรติบัตร 
ฟังบรรยายกรณีสื่อมวลชนภายใต้จริยธรรมวิชาชีพที่เหมาะสม โดย คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณีประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ปิดท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

 

 

คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี และดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

 

           

สื่อมวลชนทั้งนักข่าว, วิทยุ, โทรทัศน์, เคเบิ้ลท้องถิ่นและออนไลน์กับอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ขอบคุณ กสทช.

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom

 

 

 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.