Top
"ระยะปลอดภัย ห่างไว้อุ่นใจกว่า"
   24 มี.ค. 2563 05:00 น.       เปิดอ่าน 224       แสดงความคิดเห็น   
 
 
 
Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม คือ การสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่น ๆ ในสังคม ลดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะ การไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมใดๆร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการทำงานที่บ้านด้วย ทั้งนี้การทำ Social Distancing จะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสได้
 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกมาตรการ Social Distancing เช่น การสั่งปิดสถานบันเทิงต่าง ๆ ชั่วคราว การปิดร้านอาหารในส่วนนั่งรับประทานที่ร้าน และการแนะนำให้ประชาชนนั้นรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสขยายวงกว้างในสังคมไทย
 
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในช่วงภาวะวิกฤตของโควิด-19 นี้ มาตรการสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องนำมาใช้ คือ Social Distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งในส่วนของ สสส.นั้นก็ได้ขานรับมาตรการนี้ และนำมาปรับใช้อย่างเร่งด่วน เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19  และการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วย เป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
 
สสส.ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำพื้นที่ในการสร้างระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสม รวมทั้งการตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ และมีจุดบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์กระจายตามจุดต่างๆ ของทุกชั้นภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะด้วย
 
 
 
 
 
 
มาตรการ Social Distancing ที่ สสส.ได้ดำเนินการไปแล้ว มีดังนี้
 
1. การจัดพื้นที่เพื่อสร้างระยะห่างบริเวณจุดต่อคิวเพื่อซื้ออาหาร ซื้อคูปองบริเวณ Sook Canteen และซื้อน้ำบริเวณร้านน้ำชื่นใจ
 
2. การจัดพื้นที่เพื่อสร้างระยะห่างบริเวณโต๊ะนั่งรับประทานอาหารใน Sook Canteen
 
3. การจัดพื้นที่เพื่อสร้างระยะห่างในลิฟต์โดยสาร ของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 
4. การเว้นระยะห่างภายในห้องประชุม โดยรับจำนวนคนน้อยลง และใช้ระบบ Telecommunication เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดสด เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สสส. จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นในการใช้ป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นี้ โดยสามารถรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม และเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2UwQOFt  เพื่อทำการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยมาก เน้นสื่อสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยใช้แฮชแท็ค #ไทยรู้สู้โควิด
 
 
 
 
 

10 วิธีสร้างระยะห่างทางสังคม
 
1.หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น โรงเรียน โรงภาพยนตร์ สนามกีฬา
 
2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น เปลี่ยนวิธีการทักทาย หรือแสดงความรัก ไม่จับมือ โอบกอด หรือจูบ
 
3.หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่แออัด หรือพื้นที่ปิด
 
4.หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบอย่างใกล้ชิด
 
5.งดจัดหรือเข้าร่วมการประชุมขนาดใหญ่
 
6.หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนและสถานการณ์ที่มีผู้คนจำนวนมาก
 
7.ระวังการใช้สิ่งของสาธารณะ พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีคนสัมผัสเยอะๆ เช่นปุ่มกดลิฟต์
 
8.ไม่เข้าใกล้ผู้อื่นมากเกินไป ควรเว้นระยะอย่างน้อย 6 ฟุต เลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 
9.อย่าไปสถานที่จำเป็น เช่น ร้านซักรีดรวมในช่วงเวลาเร่งด่วน
 
10.พยายามอยู่ในบ้านให้มากที่สุด  รวมทั้งทำงานที่บ้าน หากสามารถทำได้
 
 
 
 

 

เรื่องโดย  ปัญจวรา บุญสร้างสม Team content www.thaihealth.or.th
 
ข้อมูลบางส่วนจาก  Infographic เรื่อง  Social Distancing
 
ภาพโดย   ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ
 
 
ที่มา | thaihealth.or.th
 

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ของเราได้ที่ 
 
 
 

 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.