Top
"อย. เรียกคืน 24 เจลแอลกอฮอล์ไม่ถึง 70"
   2 เม.ย. 2563 04:49 น.       เปิดอ่าน 209       แสดงความคิดเห็น   
 
 
 
 
 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีคำสั่ง เรื่อง เพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางและให้เรียกเก็บคืนเครื่องสำอาง ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้นตามมาตรา 27 (4) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือขาย เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยปริมาตร (volume by volume)
 
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอางได้ออกประกาศกำหนดให้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ โดยปริมาตร (volume by volume) เป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอประกาศรายชื่อเครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งและให้เรียกเก็บคืน จำนวน ๒๔ รายการ ดังนี้
 
 
 
 
 
 
 
และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ของเราได้ที่ 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.