Top
"วัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันก่อนอันตราย"
   6 พ.ค. 2563 17:16 น.       เปิดอ่าน 57       แสดงความคิดเห็น   

 

วัคซีนไข้เลือดออก ป้องกันก่อนอันตราย

 

ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ชื่อว่า “เด็งวาเซีย” (Dengvaxia®)ได้รับการขึ้นทะเบียนที่ประเทศเม็กซิโก เป็นประเทศแรกของโลก สามารถป้องกันไข้เลือดออกได้ทั้ง 4 สายพันธุ์ วัคซีนเด็งวาเซียได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ทำให้ได้เป็นไวรัสลูกผสมระหว่างไข้เลือดออกและไข้เหลือง โดยไวรัสจะถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ใช้ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้และไม่เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง ป้องกันได้ 81.9% และ 52.5% ตามลำดับ ซึ่งการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกจะฉีดเข้าใต้ผิวหนังทั้งหมด 3 เข็ม โดยเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 จะฉีดห่างจากเข็มแรก 6 และ 12 เดือน ตามลำดับ

แนะนำให้ฉีดในผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน
ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 9 - 45 ปี
สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นไข้เลือดออกควรตรวจเลือดก่อนการฉีดวัคซีน

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนไข้เลือดออก
- บุคคลที่แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน
- ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
- สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาให้วัคซีนไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ร่วมกับการควบคุมพาหะนำโรคโดยการกำจัดยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการป่วยที่สงสัยไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และรับการรักษาอย่างทันท่วงที เป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากโรคไข้เลือดออกได้

พญ. รติ ดิวิทยา
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 2200

 

ขอบคุณโรงพยาบาลเวชธานี

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom

 

 

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.