Top
"สูงอายุต้องระวังพาร์กินสัน"
   27 มิ.ย. 2563 12:18 น.       เปิดอ่าน 145       แสดงความคิดเห็น   

 

สูงอายุต้องระวังพาร์กินสัน

 

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองส่วนที่สร้างสารสื่อประสาทโดพามีน ทำให้โดพามีนลดลง ส่งผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย อารมณ์และความประพฤติ ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพาร์กินสันยังไม่ทราบอย่างแน่ชัด แต่พบว่าบางส่วนเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้

• ปัจจัยทางพันธุกรรม : ในรายที่มียีนผิดปกติหรือคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคพาร์กินสัน อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคได้
• ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม : เช่น การได้รับยากำจัดวัชพืชหรือสารเคมีบางชนิดเป็นเวลานาน

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดได้ แต่แพทย์สามารถควบคุมอาการและความรุนแรงของโรคได้ โดยการรักษาดังนี้

• การควบคุมอาการเคลื่อนไหวผิดปกติด้วยยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบโดพามีน

• การรักษาอาการเฉพาะ เช่น อารมณ์ซึมเศร้า การนอนที่ผิดปกติ ปัญหาท้องผูก เป็นต้น

• การผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก เพื่อฝังเครื่องกระตุ้นประสาทแล้วใช้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสมอง

ซึ่งแพทย์เฉพาะทางจะเป็นผู้พิจารณาวิธีการและวางแผนรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

 

พญ.ณัฏลดา ลิโมทัย
อายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 ศูนย์สมองและระบบประสาท
 โทร. 0-2734-0000 ต่อ 5400

 

ขอบคุณโรงพยาบาลเวชธานี

และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ never-age ใน Facebook ของเราได้ที่ 

และ IG : http://instagram.com/neveragedotcom

แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
ความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
โปรแกรมคำนวณ
© 2008 NEVER-AGE.COM ALL RIGHTS RESERVED.